Kho Nông Sản Tập Đoàn Lộc Trời


Địa điểm: Long Xuyên –  An Giang

Khách hàng: Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời

Gói thầu: Cung cấp và thi công sơn sàn epoxy & polyurethane.

Diện tích:


 

Kho Nông Sản Tập Đoàn Lộc Trời
Đánh giá bài viết
Chia sẻ ngay
1
Bạn cần hỗ trợ?