Sơn Alkyd 1 thành phần cho kim loại

Sơn Alkyd

Mã sản phẩm:  

Quy cách: Thùng 20 kg 

Sơn 1 thành phần cho sắt thép

Thông tin sản phẩm