Sơn Lót Chống Rỉ Alkyd Benzo

Mã sản phẩm: R1/G322 

Quy cách: 375ml / 800ml / 3 lít / 17.5 lít 

Dòng sơn dành cho sản phẩm sắt thép không mạ kẽm

Thông tin sản phẩm