Sơn Lót Epoxy Gốc nước

Sơn Lót Epoxy Gốc Nước

Mã sản phẩm: EPW-800 

Quy cách: Bộ 20kg 

Sơn lót epoxy Đinh Ngân gốc nước 2 thành phần chuyên sử dụng cho sàn bê tông, tường, trần hệ lăn ở trong nhà và ngoài trời

Thông tin sản phẩm