đại lý sơn thế hệ mới

Sơn Phủ Màu Alkyd Biến Tính Thế Hệ Mới

Mã sản phẩm: ALK-B-P01 

Quy cách: Thùng lớn 20kg / Thùng nhỏ 5kg (Hộp 5 thùng) 

Sơn tàu biển 1 thành phần lớp trung gian

Thông tin sản phẩm