Sơn Chịu Nhiệt Sắt Thép

Sơn Chịu Nhiệt 500 Độ

Mã sản phẩm: SCN-500 

Quy cách: Thùng 20 kg 

Sơn chịu nhiệt 1 thành phần cho kim loại 500 độ C

Thông tin sản phẩm