Sơn chống cháy ES Thế Hệ Mới

Sơn Chống Cháy ES

Mã sản phẩm: ES 

Quy cách: Bộ 20kg 

Sơn Chống Cháy ES chịu lửa từ 30 phút – 180 phút.

Thông tin sản phẩm