sơn lót epoxy chống rỉ

Sơn Lót Epoxy Chống Rỉ

Mã sản phẩm: EXP-R 

Quy cách: Bộ 20kg 

Sơn lót chống rỉ thành phần cho bề mặt sắt thép đen (không mạ kẽm)

Thông tin sản phẩm