Sơn epoxy cho kim loại

Sơn Epoxy Cho Kim Loại

Mã sản phẩm: EXP 

Quy cách: Bộ 20 kg 

Sơn epoxy cho bề mặt sắt thép, kim loại trong và ngoài trời.

Thông tin sản phẩm