Sơn Epoxy Gốc Dầu

Mã sản phẩm: EP 

Quy cách: Bộ 20kg 

Dòng sơn gốc dung môi chuyên sử dụng, cho sàn công nghiệp & dân dụng.

Thông tin sản phẩm