sơn epoxy gốc nước

Sơn Epoxy Gốc Nước WP

Mã sản phẩm: WP 

Quy cách: Bộ 20kg 

Sơn epoxy 2 thành phần gốc dung môi nước hệ lăn, hàm lượng VOC thấp.

Thông tin sản phẩm