sơn epoxy rainbow

Sơn Epoxy Rainbow Tự San Phẳng 1015

Mã sản phẩm: 1015 

Quy cách: Bộ 18 Lít 

Sơn 2 thành phần thương hiệu rainbow sử dụng phương pháp hệ đổ (sơn tự san phẳng)

Thông tin sản phẩm