Sơn Epoxy Tự San Phẳng

Sơn Epoxy Tráng Kẽm

Mã sản phẩm: EXP-KĐB 

Quy cách: Bộ 20kg 

Sản phẩm đặc chủng (hàng không có sẵn), vui lòng liên hệ trực tiếp để báo giá & đặt hàng.

Thông tin sản phẩm