Sơn Lót Chống Rỉ Epoxy Benzo

Mã sản phẩm: EXR90 / EXL32 

Quy cách: Bộ 1 lít / 5 lít / 17.5 lít 

Sơn 2 thành phần cao cấp chuyên sử dụng cho các môi trường có độ ăn mòn cao

Thông tin sản phẩm