đại lý sơn thế hệ mới

Sơn Lót Epoxy Thế Hệ Mới Gốc Dung Môi

Mã sản phẩm: EF-1000 

Quy cách: Bộ 20kg 

Sơn 2 thành phần lót sàn bê tông, tường trần gốc dầu

Thông tin sản phẩm