Sơn Alkyd 1 thành phần cho kim loại

Sơn Phủ Alkyd Màu Đỏ Chuyên Dụng PCCC

Mã sản phẩm: AC-620 

Quy cách: Thùng 20kg 

Sơn dầu màu đỏ chuyên dụng cho các công trình PCCC

Thông tin sản phẩm