đại lý sơn thế hệ mới

Sơn Phủ Epoxy Hàm Rắn Cao Thế Hệ Mới

Mã sản phẩm: EPR-TB1 

Quy cách: Bộ 20kg 

Sơn tàu biển 2 thành phần lớp phủ hàm rắn cao

Thông tin sản phẩm