Sơn PU Đinh Ngân HF

Mã sản phẩm: PU-HF 

Quy cách: Bộ 25kg 

sơn sàn công nghiệp 4 thành phần

Thông tin sản phẩm