Sơn PU Đinh Ngân MF

Mã sản phẩm: PU-MF 

Quy cách: bộ 20kg  

Sơn nền bê tông 3 thành phần

Thông tin sản phẩm