I-PACK

Tên dự án: Cung cấp vật tư và thi công sơn epoxy hệ lăn chống mài mòn, bám bụi bẩn. 

Địa điểm: Khu chế xuất Tân Thuận – Quận 7 

Diện tích thi công: 


Đánh giá bài viết
Chia sẻ ngay