Kho Xưởng Cáp Điện TK Hà Nam

Gói thầu : 

  • Thi công sơn nền bê tông kho xưởng
  • Sơn kẻ vạch đường line.    

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trung Kiên Hà Nam. 

Diện tích thực hiện: 


 

 

 

 

Đánh giá bài viết
Chia sẻ ngay