Sơn Chống cháy

Sơn Chống Cháy

Mã sản phẩm:  

Quy cách: Bộ 20kg 

Sơn chống cháy 90 phút – 120 phút – 180 phút

Thông tin sản phẩm