Sơn Kim Loại

Sơn kim loại là thuật ngữ chỉ một loại sơn dùng để chống rỉ & phủ trang trí cho bề mặt kim loại nói chung (sắt, thép, kẽm,..) tạo nên những màu sơn sáng bóng bảo vệ hiệu quả dưới sự tác động của môi trường & con người, máy móc (theo wikipedia). Xem chi tiết các sản phẩm sơn kim loại Đinh Ngân tại mục dưới đây (click trực tiếp vào thùng sơn). 
Hệ sơn  Ứng dụng của sơn  Chi tiết dòng sơn
Sơn 1 thành phần Tàu biển Sơn lót (sơn chống rỉ)
Sơn 2 thành phần Sơn sắt thép Sơn phủ màu